Logo-bits de rotacisme per pronunciar bé la /r/ i /rr/

Núm. producte: AK20025

Logo-bits per pronunciar bé la r - rr. rotacisme.

Targetes d'entrenament articulatori per reeducar la correcta pronunciació dels fonemes / R / i / RR /, corregint el rotacisme. Les targetes contenen fonemes de repetició de lectura sil·làbica. També inclou targetes amb imatges i paraules que contenen els fonemes / R / i / RR / per realitzar més exercicis fonètics.

Examine aquesta categoria: Llenguatge