Informació del client

 


1. CONDICIONS GENERALS DE VENDA.


Aquestes condicions de venda es presenten a tots els possibles clients amb la intenció que no pugui haver-hi errors o malentesos a l'hora de realitzar la seva comanda a través d'aquesta web de comerç electrònic. Realitzar una comanda a través d'aquesta web implica l'acceptació de les condicions de venda. Les condicions de venda no podran ser modificades pel comprador excepte en el cas d'haver estat pactades per escrit anteriorment entre el comprador i el venedor. Si el venedor en algun moment no imposa una o més de les següents condicions, no implica que renúncia o modifica les mateixes per a futures transaccions.
2. LLIURAMENT DEL PRODUCTE I RECEPCIÓ DE COMANDES.


Les comandes es consideren entregats dins del temps estipulat sempre que es lliuri directament al destinatari. Si la persona receptora està absent, es deixarà notificació de disponibilitat de la comanda i dita notificació es considerarà com rebut de lliurament. La notificació deixarà constància per escrit de l'intent de lliurament. Per aquest motiu és molt important que ens deixi el telèfon del destinatari per assegurar el lliurament el primer cop. El venedor es compromet a un intent de lliurament per comanda, sense tenir obligació de reemplaçar el producte o fer una devolució del cost de la comanda si el motiu de no lliurament és causat per error del comprador o destinatari (per exemple, error en la direcció del destinatari o l'absència del destinatari).

Per tractar-se d'un producte alimentari qualsevol reclamació s'haurà de formular en un període màxim de dos dies des del moment del lliurament de la comanda.

El venedor quedarà eximit de la seva obligació de lliurament en casos excepcionals com: Accidents, focs, vagues, o un altre tipus de causes fora de les condicions normals de treball.

Els lliuraments s'envien a l'adreça de lliurament que el Client indica, en un termini màxim de 7 dies laborables per lliuraments a la Península i de 20 dies laborables per a l'estranger per als productes en estoc.
El Client haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost seran diferents per a cada forma de transport.
La Companyia envia les comandes als seus clients a través d'UPS de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament al domicili del Client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Abans de confirmar la seva comanda se l'informarà sobre els terminis de transport aproximats. Tanmateix, aquests terminis ambdós podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. En especial, els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia.
Si el Client no rebés la comanda en el termini indicat pot posar-se en contacte amb la Cooperativa de la Granadella a través del telèfon 973.13.30.12, o l'Apartat Informació de contacte d'aquesta web.

Les comandes es consideren entregats dins del temps estipulat sempre que es lliuri directament al destinatari. Si la persona receptora està absent, es deixarà notificació de disponibilitat de la comanda i dita notificació es considerarà com rebut de lliurament. La notificació deixarà constància per escrit de l'intent de lliurament. Per aquest motiu és molt important que ens deixi el telèfon del destinatari per assegurar el lliurament el primer cop. El venedor es compromet a un intent de lliurament per comanda, sense tenir obligació de reemplaçar el producte o fer una devolució del cost de la comanda si el motiu de no lliurament és causat per error del comprador o destinatari (per exemple, error en la direcció del destinatari o l'absència del destinatari).


Per tractar-se d'un producte alimentari qualsevol reclamació s'haurà de formular en un període màxim de dos dies des del moment del lliurament de la comanda.


El venedor quedarà eximit de la seva obligació de lliurament en casos excepcionals com: Accidents, focs, vagues, o un altre tipus de causes fora de les condicions normals de treball.


Els lliuraments s'envien a l'adreça de lliurament que el Client indica, en un termini màxim de 7 dies laborables per lliuraments a la Península i de 20 dies laborables per a l'estranger per als productes en estoc.


El Client haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost seran diferents per a cada forma de transport.


La Companyia envia les comandes als seus clients a través d'UPS de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament al domicili del Client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Abans de confirmar la seva comanda se l'informarà sobre els terminis de transport aproximats. Tanmateix, aquests terminis ambdós podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. En especial, els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia.


Si el Client no rebés la comanda en el termini indicat pot posar-se en contacte amb la Cooperativa de la Granadella a través del telèfon 973.13.30.12, o l'Apartat Informació de contacte d'aquesta web.

 

 

 

 

3. DEVOLUCIONS.


Per a qualsevol devolució el comprador i el venedor hauran de posar d'acord. En cas d'un defecte visible i raonable en la comanda, el comprador té dret a la devolució per import de la comanda oa una solució similar acordada entre el comprador i venedor. En aquest supòsit la millor opció és posar-se en contacte amb el venedor, ja sigui per correu electrònic a:  facturacio@aceitedegustus.es, o trucant al telèfon: 973.13.30.12.


L'informem que té dret de devolució en tots els productes comprats a la botiga. El termini per exercir el seu dret de devolució és de 2 dies naturals des del dia que rep la comanda a casa. Aquests productes han de ser retornats als seus embolcalls originals.


Si es donés el cas, els enviaments trencats s'han de notificar abans de les 24 hores de recepció de l'enviament per poder notificar-ho a l'empresa de transport.


La comanda retornada haurà de ser lliurat juntament amb l'albarà de lliurament i, si s'escau la factura emesa per la COOPERATIVA DE LA GRANADELLA, corrent el client amb les despeses de devolució. El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a COOPERATIVA DE LA GRANADELLA sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original.


Si un producte diferent al sol·licitat pel client fos lliurat per error de COOPERATIVA DE LA GRANADELLA, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al client.


Si un producte ha arribat al client trencat, danyat o en males condicions, COOPERATIVA DE LA GRANADELLA es farà càrrec de recollir al seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

 

 


4. PREUS DELS PRODUCTES.

 

El preu dels productes és l'indicat en aquest lloc de comerç electrònic en el moment de la compra. Els preus podran ser modificats a la Web, però mai quan ja s'ha realitzat la comanda. Aquests preus inclouen l'IVA. El preu de l'enviament depèn de la distància que hi hagi la localitat de destinació de la Granadella (Lleida).

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda incloent tots ells l'impost sobre el valor afegit (d'ara endavant, IVA). No obstant això, atenent al que estableix la Llei 37/19992, de 28 de desembre, reguladora d'aquest impost, l'operació pot resultar exempta o no subjecta a aquest en funció del país de residència del comprador i de la condició en què actua el mateix (empresari / professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda es pot veure alterat respecte al que figura exposat a la pàgina web.

En aquelles entregues de béns que tinguin lloc en països no pertanyents a la Unió Europea, la COOPERATIVA DE LA GRANADELLA, no assumirà el cost dels impostos i aranzels duaners propis de cada país, sent aquests a càrrec del destinatari del producte.

Les despeses d'enviament i el seu IVA corresponent sempre s'indiquen en la comanda.

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

La COOPERATIVA DE LA GRANADELLA es reserva el dret d'efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar productes i serveis en funció del mercat.

 5. FORMES DE PAGAMENT.


1.- Targeta de crèdit o dèbit

 

Servei de pagament completament segur a través de la passarel·la de pagament de Caixabank (La Caixa). Només el banc coneixerà el seu número de targeta i dades personals.

Targeta de crèdit o dèbit (Servei Segur). La forma de pagament establerta és el pagament mitjançant targeta de crèdit, comprometent el sol · licitant del servei a aportar dades correctes i propis en el moment de complimentar la sol·licitud de la comanda, garantit que no s'aporten dades falses o d'un altre titular. Les transaccions realitzades en aquesta Web són sempre privades i garantides. Tota la informació referent a les dades de la targeta estan encriptats utilitzant tecnologia SSL (Secure Socket Layer). Podrà utilitzar la majoria de la targeta de crèdit del mercat i realitzar la seva comanda de forma immediata i còmoda.

 

2.- Paypal.

No cal disposar de compte PayPal. Pot fer el pagament amb la seva targeta habitual. Aquesta forma de pagament té un cost de 1,50% € en concepte de comissions.


La pàgina web de la Cooperativa de la Granadella és una pàgina segura, ja que els pagaments es realitzen a través d'una connexió segura, connexió segura basada en el protocol SSL (Secured Sockets Layer) amb certificats de 128 bits. Aquest sistema encripta la informació que circula per Internet de manera que no sigui llegible ni pugui ser capturada per terceres persones, assegurant la total confidencialitat dels nostres clients i de totes les operacions que realitzen.


Per qualsevol consulta o aclariment en relació amb les formes de pagament o facturació dels serveis no dubti en posar-se en contacte amb el nostre servei d'atenció al client.
6. REQUERIMENTS DEL SERVEI


Per a l'adquisició dels serveis contractats, es requereix exclusivament omplir el formulari de compra amb les dades personals i les dades de pagament.


Un cop rebuda una Ordre de Compra, COOPERATIVA DE LA GRANADELLA remetrà de forma immediata una confirmació de la compra a l'adreça de correu electrònic indicada en l'Ordre de Compra, que s'entendrà acceptada pel client per formalitzar la compra.
7. IDIOMA


L'idioma en que es perfeccionarà el contracte entre COOPERATIVA DE LA GRANADELLA i el Client és el català, castellà, i si escau, l'anglès i francès segons ho demani el client.
8. RESPONSABILITATS DE LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA


La COOPERATIVA DE LA GRANADELLA garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web www.aceitedegustus.es, o, www.olidegustus.com


Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris.
9. RESPONSABILITATS DEL CLIENT


El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a la COOPERATIVA DE LA GRANADELLA producte de la incorrecció d'aquests.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel · lació dels Serveis per part de la COOPERATIVA DE LA GRANADELLA sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.