Què fem

com_fem.png
Com fem l'oli 

varietat.png
qualitats.png
tipus.png
criteris.png
vineta0.gif La varietat vineta0.gif Qualitats de l'oli vineta0.gif Tipus d'oli vineta0.gif Criteris de qualitat

 

 

COM FEM L'OLI

 

Per elaborar oli d’oliva verge extra de la màxima qualitat, cal cuidar tots els processos de producció amb la màxima cura: des de la floració, el creixement i la maduració del fruit fins la seva recol·lecció i l'extracció del suc de l’oliva.


És molt important la poda de l’arbre, que permetrà una insolació adequada del fruit, així com també ajustar la coberta vegetal a les condicions climàtiques pròpies de cada any i saber harmonitzar la biodiversitat característica de la zona.


Un cop l’oliva ha assolit el punt òptim de maduració, es recol·lecta i moltura en un termini de 24 hores per evitar-ne l’oxidació. La pasta resultant se sotmet a la batuda en fred per aconseguir l’aglutinació de les molècules grasses. Posteriorment passa al decanter, on se separa l’oli de la part sòlida (sansa) i de l’aquosa de manera que s'obté el suc de l’oliva, sense cap altra intervenció ni l’addició de cap altre producte.


Es deixa reposar uns dies per decantar les petites impureses i es guarda en cubs soterrats de ceràmica vitrificada, que mantenen l’oli a una temperatura constant, protegit de l’aire i de la llum, fins al moment de envasar-lo.