Condicions generals

El Comprador és l'únic responsable de l'elecció del producte, així com de l'ús o funció al fet que el mateix es destina. Herbolari Espigol no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui l'adequat per a les aplicacions preteses pel Comprador. Recordem que les informacions, comentaris i contingut general tenen unes funcions merament informatives.
La realització de la comanda es realitzarà a través de la pròpia web:www.herbolariespigol.es

Comanda

Altres modalitats per efectuar comandes poden ser les següents:

TELF: 93 785 0105

Mail espigolinfo@gmail.com