Informació de lliurament i pagaments

Preus
Els preus indicats en les llistes de productes inclouen IVA. En el resum final de la compra apareixerà el preu total amb els impostos i despeses d'enviament inclosos. Els productes són facturades al preu de la tarifa del dia de transmissió de la comanda.

PORTS GRATIS A partir de 40€!

Cobertura geogràfica
Els productes oferts es poden adquirir en tota la Península i Balears.

Pagaments
Com a norma general tots els pagaments hauran de realitzar-se en euros

El pagament principalment es realitzarà mitjançant: Targeta de crèdit.
El frau amb targeta de crèdit és un delicte, aquesta empresa entaularà accions judicials contra el qual realitzi una transacció fraudulenta en la nostra tenda on-line.

També es pot realitzar el pagament mitjançant plataforma Paypal.

Si s'escull una altra modalitat de compra (Telf, e-mail) tindrà l'opció de “ingrés bancari”.


Enviament i terminis de lliurament
Els enviaments es realitzaran a través d'un transport urgent, amb un termini de lliurament entre 24h i 72h (a excepció del cap de setmana). Qualsevol comanda serà immediatament processat i preparat, per la qual cosa qualsevol ampliació del mateix es considerarà com una nova comanda. Els lliuraments es realitzaran al domicili indicat pel client en un termini d'un a dos dies laborables excepte en cas d'eventuals trencaments d'estoc, possibles incidències amb el transport. Els trencaments d'estoc seran enviades amb posterioritat amb despeses d'enviament al nostre càrrec. 

És important revisar la mercaderia quan la rebin, atès que qualsevol anomalia o desperfecte ha de notificar-se en el termini màxim de 24hores, a partir de la recepció de la comanda a l'efecte de segur de transport.

Els terminis d'expedició i lliurament s'explicaran des de l'acceptació de la comanda i són merament indicatius. El Comprador no tindrà dret a indemnització alguna per eventuals retards en el lliurament.

En el cas que la recollida de la mercaderia incumbeixi al Comprador, i aquest no la reculli després de la seva posada a disposició, el Venedor tindrà dret a emmagatzemar la mercaderia o, després d'interpel·lar al Comprador, procedir al seu lliurament o venda compensatòria per compte i risc d'est. En el cas de lliuraments successius, si el Comprador persisteix en no recollir les mercaderies, el Venedor podrà resoldre el contracte anul·lant en conseqüència aquella part de la comanda pendent de servir.

Les causes internes del Venedor que suposin un atur, una suspensió o una reducció passatgera de la producció, donen dret a pròrrogues pel temps equivalent a la seva durada, però no podran ser invocades per les parts com a causa d'anul·lació de les comandes, excepte cas de força major.