Bingo: descobrir de l'1 a el 10

Núm. producte: AK20524

Joc per aprendre a comptar de l'1 al 10, i associar la grafia dels nombres amb les seves respectives quantitats. El professor ensenya dues targetes: un nombre o quantitat i un objecte. Els nens han de completar les seves targetes a manera de bingo, quan alguna de les seves imatges es correspongui amb el que el professor mostra.

Examine aquesta categoria: Raonament i matemàtiques