Logo-bits de pràxies orofacials

Núm. producte: AK20020

Logo-bits de pràxies orofacials.

Targetes de pràxies orofacials que treballen el correcte posicionament de llavis, llengua, mandíbula i paladar, aconseguint una adequada coordinació i força de la musculatura orofacial.

Els bits d'pràxies orofacials formen part de la Teràpia Miofuncional (TMF), especialment indicada per reeducar els hàbits de succió, respiració, masticació, deglució, articulació i fonació.

Examine aquesta categoria: Llenguatge