Actituds positives: tolerància i cooperació

Núm. producte: AK20810

Actituds positives: Tolerància i cooperació.

Observa les 4 imatges de cada tauler i descarta amb la creu la actitud incorrecta. per treballar valors de tolerància i cooperació.

Examine aquesta categoria: Educació en valors