Teatre

Núm. producte: 602001

Teatre. Mides: 200 x 40 x 198

  • Cortines no incuidas
  • Barra amb sistema anticaiguda per penjar les cortinaste
  • Compost per 2 torres amb 5 prestatges i dosser superior
  • 2 Barres de seguretat a la part superior del darrere per cargolar-a la paret
  • Peus anivelladors de PVC de 4 cm.

Examine aquesta categoria: Teatre i Teatres per Titelles