Devolucions

Si quan rebi la comanda, no està conforme amb el que ha demanat, té un plaç de set dies hàbils per executar el dret de devolució. En aquest cas, serà imprescindible que el producte es trobi en perfectes condicions, al seu embalatge original i amb els manuals i accessoris inclosos. Les despeses d'enviament derivats de tal devolució repercutiran sobre l'USUARI. Prèvia comprovació de l'estat del producte, es procedirà al reenvolsament de l'import.

Per efecturar el seu dret a devolució, si us plau contacti amb personal de la botiga mitjançant el correu electrònic ventas@astromet.es i segueixi els pasos indicats pel responsable.